Ochrana osobních údajů

Line 4

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Královská péče s.r.o., se sídlem Hrázní 4a, 63500 Brno-Bystrc, IČ: 03775933, DIČ: CZ03775933, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 86699 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby: jméno a příjmení adresa e-mail telefonní číslo alternativně: firma IČ DIČ Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné zpracovat za účelem prodeje zboží. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou. Správce je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058267. 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například využitím nástrojů, které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu nebo zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti . Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: – Poskytovatel webhostingu Váš Hosting s.r.o., Zbožská 1385, 288 02 NYMBURK, IČ: 24742252, DIČ CZ24742252 – Dodavatelé webových systémů a aplikací. – Externích přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. – SmartSelling a.s. IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno – Učetní vedoucí účetnictví pro Správce – Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. K tomu lze využít nástroje, které najdete ve Vašem učtu.

Přejít nahoru